Kim bấm 23/15 KW-triO 160 tờ

210 

Quy cách:                    7.8 x 1.5cm
Đơn vị tính:                 Hộp/Lốc
Đóng gói:                    1/15
Màu sắc:                     
Xuất xứ:                       Trung Quốc
Chất liệu:
Được làm từ thép cao cấp (mạ điện) bóng sáng, cứng cáp và chắc chắn.
Công dụng:
Kết hợp với bấm kim để đóng tài liệu thành xấp.