Lịch để bàn chữ A – 24 x 16cm AH56A – 84A

180 

Quy cách:                    24 x 16cm
Đơn vị tính:                 Quyển
Đóng gói:                    1
Chất liệu:
Lịch bàn gồm 14 tờ-28 mặt được làm từ giấy C.Matt 70gsm, bìa được làm từ giấy C.230gsm.